เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

โกเวอรเม้นต์ . ไอซีทีไอ

สร้างเว็บหน่วยงานของคุณได้ภายใน 5 นาที

ทดลองสมัครใช้งานฟรี 30วัน


กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ


ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น


เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง


แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO


Support SEO
GOVERNMENT | MAKE IT EASY

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

Packages

Connect
เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญอัตโนมัติ เช่น วันพ่อ วันปิยะ ฯลฯ
ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
Support SEO เช่น Google Bing
ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ ส่งเมล์อัตโนมัติทุกเดือน แบบ PDF เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
Cloud server 50Mb
 
 
Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 
 
1,600 บาท/ปี ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Premium
เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญอัตโนมัติ เช่น วันพ่อ วันปิยะ ฯลฯ
ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
Support SEO เช่น Google Bing
ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ ส่งเมล์อัตโนมัติทุกเดือน แบบ PDF เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
Cloud server ไม่จำกัด
ลงทะเบียน Domain .com หรือ .go.th
Email @ชื่อเว็บไซค์หน่วยงาน (จำนวน 1 Email)
Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
Theme เว็บไซต์ Responsive
ย้ายข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่ ในครั้งแรก
6,900 บาท/ปี ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** ทดลองใช้งานฟรีไม่เกิน 30วัน นับตังแต่วันที่สมัคร ถึง วันที่วันที่เริ่มซื้อแพ็คเกจ หลังครบกำหนด จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้